(Ενορχήστρωση - διασκευές disco)
1. MADUBALA
2. NEVER ON SUNDAY

Αρ. κυκλ. 6060310
Εταιρεία PHILIPS

Έτος 1978