"ΧΑΙΡΕ - ΧΑΙΡΕΤΕ"

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΛΗ

Αρ. κυκλ. 60 60 251
Εταιρεία PHILIPS

1. ΧΑΙΡΕ - ΧΑΙΡΕΤΕ
(Μουσική Τ. Νακασιάν - Στίχοι Μ. Τόλη)
2. Η ΤΕΛΕΤΗ
(Eνορχήστρωση Τ. Νακασιάν)

Έτος 1979