"ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ"

ΕΛΠΙΔΑ

Αρ. κυκλ. 6060239
Εταιρεία PHILIPS

(Μουσική - Στίχοι Τ. Νακασιάν)
1. ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
2. ΠΡΕΠΕΙ

Έτος 1975