"ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ"

ΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣ

Αρ. κυκλ. X33 SPV 10217
Εταιρεία PAV VOX

1. ΓΙΑΤΙ (Μουσική Τ.Νακασιάν - Στίχοι Αββάς)
2. ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
(Μουσική Τ.Νακασιάν - Στίχοι Αββάς)

Έτος 1978