"ΜΠΕΣΣΥ"

ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Αρ. κυκλ. 2421080
Εταιρεία POLYDOR

(Μουσική-Στίχοι Τ. Νακασιάν)
1. ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΖΩΗ

2. ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ

Έτος 1976